Wspieramy seniorów - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Wpis: Wspieramy seniorów

I FŚS 2022, fot. Bartosz Grzeszczuk

Wspieramy seniorów

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie była partnerem Warszawskiej Rady Seniorów w zorganizowanym w dniu 30 września 2022 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Pierwszym Forum Środowisk Senioralnych. Podczas spotkania przedstawiono 24 wystąpienia. Podsumowanie dyskusji na Forum przygotował i wygłosił prof. Adam Grzegorczyk, prorektor naszej Uczelni. (fot. Bartosz Grzeszczuk)