Menedżer artysty (studia I stopnia) - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu
Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich

Menedżer artysty

Celem studiów licencjackich w specjalności „menedżer artysty” jest kształcenie osób zajmujących się karierą i interesami artystów, organizacją występów estradowych, czy produkcją nagrań. Oferta studiów jest adresowana do młodych osób, mających predyspozycje i zainteresowania związane z branżą rozrywkową. Studia są odpowiednie także dla samych artystów, którzy w ten sposób chcą uzyskać kontrolę nad rozwojem swojej kariery, zwiększyć jej dynamikę i osiągnąć zawodowstwo. Program specjalności jest odpowiedni także dla zainteresowanych innymi dziedzinami przemysłów kreatywnych: aktorstwem, tańcem czy modelingiem. Partnerem tej specjalności jest Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich.

4.5 (206 osób)
4.5/5

Czego się nauczysz?

Profil specjalności obejmuje pełen zakres wiedzy niezbędnej osobom pracującym w branży rozrywkowej. Cały ostatni rok studiów jest poświęcony na zajęcia specjalizacyjne prowadzone przez fachowców z branży. Współpraca Uczelni z doświadczonymi menadżerami sprawia, że przekazywana studentom wiedza ma charakter praktyczny i wynika ze zdobywanych latami doświadczeń. Obejmuje zagadnienia planowania kariery i wizerunku artysty, praw autorskich, sponsoringu, projektów fonograficznych, organizacji i produkcji wydarzeń estradowych: koncertów, tras i festiwali, promocji artysty i wydarzenia artystycznego, współpracy z mediami, negocjowania i zawierania umów. Jednocześnie program specjalności obejmuje także tematykę bardzo współczesną: zagadnienia content marketingu, mediów społecznościowych, merchandising wizerunku, sprzedaż w sieci itp.

Instytut Reklamy i Public Relations

Zajęcia specjalizacyjne:

Studia, praca, życie

Łącz naukę z pracą

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej jest podjęcie pracy już na studiach. Połącz naukę i pracę dzięki dobrej organizacji zajęć w WSPMiSB.

Praktyki

Kluczowym czynnikiem wspomagającym proces dydaktyczny są praktyki zawodowe realizowane w impresariatach, agencjach koncertowych, firmach fonograficznych i innych instytucjach kultury. W ramach praktyk studenci uczestniczą w realizacji rzeczywistych projektów artystycznych, mają kontakt z menadżerami i artystami, specjalistami w poszczególnych dziedzinach przemysłu rozrywkowego.

Wiedza

Obok, wydawałoby się, lekkich i przyjemnych tematów związanych z praktyką pracy w branży rozrywkowej, studia zapewniają szeroką podbudowę teoretyczną w zakresie marketingu i zarządzania, pozwalającą studentom rozumieć procesy, w których uczestniczą. Spojrzenie na show business z perspektywy wiedzy ekonomicznej jest podstawą efektywności i docelowego sukcesu.

Dyplom

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” i tytuł zawodowy licencjata w specjalności „menedżer artysty”.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu