Public relations (Studia II stopnia) - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Public relations

Public relations to specjalność wymagająca dojrzałości w kontaktach z otoczeniem i kompetencji w dziedzinie zarządzania i komunikacji. Od pracownika działu PR oczekuje się umiejętności planowania, budowania i podtrzymywania relacji z otoczeniem, empatii oraz kreowania obustronnego zaufania. Działalność public relations oparta jest na budowanym kapitale społecznym, wiedzy, konsekwencji i zaangażowaniu. Są to umiejętności, których kształtowanie wymaga czasu. Dlatego nasza Uczelnia oferuje specjalność public relations wyłącznie na studiach II stopnia.

 

4.5 (299 osób)
4.5/5

Czego się nauczysz?

Program naszej specjalności public relations nie tylko dostarcza praktycznej wiedzy z zakresu efektywnego budowania wizerunku osób i instytucji oraz uczy kreatywnych rozwiązań komunikacyjnych, w tym content marketingu, organizacji eventów, wykorzystania mediów społecznościowych, ale także kształtuje kwalifikacje studentów w zakresie budowania i podtrzymywania relacji z mediami i przedstawicielami innych środowisk otoczenia przedsiębiorstwa, władz, inwestorów, kontrahentów, instytucji finansowych itd. Wiedza o mediach, ich sposobie funkcjonowania i oddziaływaniu na odbiorcę jest esencją tej specjalności. Niezwykle ważną dziedziną PR jest także zarządzanie komunikacją w sytuacjach kryzysowych.

 

Instytut Reklamy i Public Relations

Zajęcia specjalizacyjne:

Studia, praca, życie

Łącz naukę z pracą.

Możliwości

Absolwent tej specjalności, przygotowany do funkcji pośrednika pomiędzy organizacją, a jej otoczeniem, znajduje zatrudnienie w działach PR przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności, agencjach PR, agencjach eventowych, jednostkach administracji publicznej i samorządowej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Teoria i praktyka

Studia w tej specjalności obejmują roczny cykl teoretyczny, uzupełniający i systematyzujący wiedzę studentów w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji rynkowej oraz dwa semestry zajęć specjalizacyjnych realizowanych w formie warsztatów, projektów i case study, prowadzonych przez praktyków poszczególnych dziedzin PR. Od drugiego semestru studiów studenci uczestniczą w grupowym projekcie badawczym obejmującym przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badania empirycznego. Projekt ten jest podstawą treści pracy magisterskiej każdego studenta.

Dyplom

Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy magistra na kierunku „zarządzanie” w specjalności „public relations”.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Frequently ask questions

Want to ask something
from us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu