Marketing wnętrz (Studia podyplomowe) - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Marketing wnętrz

Studia podyplomowe w specjalności „Marketing wnętrz” są przeznaczone dla osób zajmujących się projektowaniem wnętrz, zainteresowanych zwiększeniem swoich możliwości sprzedaży usług projektowych, a także dla osób zajmujących się sprzedażą nieruchomości, zainteresowanych poszerzeniem katalogu stosowanych technik marketingowych oraz zwiększeniem ich efektywności. W odróżnieniu od wielu ofert na rynku, poza zagadnieniami z zakresu projektowania wnętrz, są to studia biznesowe, poświęcone tematyce prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie projektowania wnętrz i handlu nieruchomościami.

4.5 (399 osób)
4.5/5
Projekt jest realizowany pod patronatem:

Czego się nauczysz?

Inicjatywa uruchomienia studiów wynika z warunków gospodarczych w Polsce, wskazujących, że rynek nieruchomości czekają trudne czasy i przewagę konkurencyjną można będzie uzyskiwać jedynie poprzez podnoszenie kompetencji, tak merytorycznych, jak i biznesowych.

Studia są realizowane we współpracy ze środowiskiem deweloperów, architektów i projektantów wnętrz, w ramach szerszego projektu pt. „Marketing wnętrz” obejmującego m.in. serię seminariów i publikacji specjalistycznych. Celem projektu jest zwiększenie efektywności i podniesienie jakości branży projektowania wnętrz. Projekt jest realizowany pod patronatem m.in. MAGAZIF.com, Architektura&Biznes, we współpracy z magazynem „Architecture Snob.

Wykładowcy

Instytut Marketingu Rozrywki

Plan studiów obejmuje następujące bloki zajęciowe:

Studia, praca, życie

Łącz naukę z pracą.

Wiedza

Uczestnicy studiów podyplomowych nabędą szeroką wiedzę na temat rynku projektowania wnętrz i technik marketingowych przydatnych na tym rynku, a także uzyskają umiejętności planowania swojej działalności, zwiększania efektów sprzedaży i podnoszenia rentowności swojego biznesu.

Praktyka

Studia podyplomowe w specjalności „Marketing wnętrz” będą realizowane w formie 24 bloków zajęciowych przeprowadzonych podczas 9 sobotnio-niedzielnych zjazdów (raz w miesiącu). Studia będą profilowane praktycznie, a zajęcia prowadzone przez doświadczonych fachowców w zakresie każdego z realizowanych zagadnień.

Gwarancja jakości

Nad realizacją programu studiów czuwa Rada Programowa składająca się z na najwybitniejszych nauczycieli akademickich i profesjonalistów w tej dziedzinie.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Frequently ask questions

Want to ask something
from us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu