Zarządzanie w reklamie (Studia II stopnia) - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Zarządzanie w reklamie

Specjalność „zarządzanie w reklamie” to bardzo różnorodna specjalność, pozwalająca wykonywać pracę w przynajmniej kilku zawodach: analitycznych (researcher, media planner), strategicznych (strategic planner), kreatywnych (copywriter, art director), organizatorskich (producent), czy związanych z obsługą klienta (account manager) w różnych rodzajach organizacji: agencjach reklamowych, domach mediowych, działach promocji mediów, działach marketingu i promocji przedsiębiorstw i instytucji. W każdym z tych zawodów istnieje charakterystyczna ścieżka kariery wymagająca nie tylko predyspozycji, ale także wiedzy i umiejętności.

4.5 (339 osób)
4.5/5

Czego się nauczysz?

Studia magisterskie w tej specjalności skupiają się nie tylko na dostarczaniu wiedzy niezbędnej do pracy, ale na takim ukształtowaniu profilu zawodowego absolwenta, aby był on gotów do samodzielnego planowania i realizacji zadań, kierowania zespołem, czy kompleksowego zarządzania projektami.

Studia w tej specjalności trwają 4 semestry i obejmują roczny cykl zajęć kierunkowych, uzupełniających wiedzę studenta w dziedzinie zarządzania i marketingu oraz dwa semestry zajęć specjalizacyjnych, prowadzonych przez praktyków, fachowców w zakresie poszczególnych dziedzinach. Od drugiego semestru studiów studenci w zespołach realizują projekty magisterskie obejmujące przygotowanie, badanie oraz stworzenie pracy magisterskiej. Istotną umiejętnością kształconą w procesie studiów II stopnia jest organizacja projektu badawczego, określanie celów badań, problemów badawczych, stawianie tez i hipotez, dobór technik i narzędzi badawczych, prowadzenie badania empirycznego i opracowanie jego wyników.

 

Instytut Reklamy i Public Relations

Zajęcia specjalizacyjne:

Studia, praca, życie

Łącz naukę
z pracą.

Tradycja

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, dysponujących doświadczeniem w pracy w dziedzinie komunikacji rynkowej, chcących poszerzyć lub usystematyzować swoją wiedzę teoretyczną w dziedzinie zarządzania i marketingu oraz wzbogacić ją doświadczeniami menedżerów pracujących w przemyśle reklamowym. Walorem tych studiów jest zatem nie tylko wiedza, ale także umiejętności zawodowe, przekazywane w formie warsztatów, projektów i indywidualnego kontaktu.

Dyplom

Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy magistra na kierunku „zarządzanie” w specjalności „zarządzanie w reklamie”.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Frequently ask questions

Want to ask something
from us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu