Promocja turystyki 2.0

Rynek turystyki w Polsce ucierpiał w wyniku dwuletniej pandemii, bardzo silnie oddziałującej na popyt, ale także możliwości świadczenia usług przez przedsiębiorstwa turystyczne. Pomoc państwa w niewielkim stopniu poprawiła stan finansów tej branży, bardzo ucierpiały wszelkie jej sektory. Rezultatem tego stanu jest nie tylko brak środków na realizację dynamicznego rozwoju, ale także odpływ z tej branży, a nawet odpływ z polskiego rynku pracy bardzo wielu osób o kwalifikacjach zawodowych nabywanych latami, zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników na stanowiskach specjalistów. Kwalifikacje językowe sprawiają, iż dotychczasowi pracownicy tej branży w Polsce mają łatwość znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia na innych rynkach pracy i w innych branżach. Dodatkowo, czynnikiem zaburzającym myślenie strategiczne o rozwoju polskiego przemysłu turystycznego jest rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie.

 

4.5 (399 osób)
4.5/5

Czego się nauczysz?

Opisane powyżej skrótowo i w znacznym uproszczeniu czynniki rozwoju branży, nie zmieniają okoliczności, iż polski rynek turystyczny dysponuje bardzo znacznym potencjałem rozwojowym, tak ze względu na czynnik potencjalnego popytu, w ujęciu zasobowym, jak i ze względu na znaczenie przemysłu turystycznego w perspektywie makroekonomicznej. Jednym z podstawowych problemów tej branży na najbliższe miesiące i lata jawi się brak kompetencji pracowników w zakresie strategicznego planowania rozwoju biznesu oraz świadczenia usług w zupełnie nowych warunkach rynku.

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie, uczelnia o przeszło 20-letniej tradycji, specjalizująca się w dziedzinie przemysłów kreatywnych, wychodzi z inicjatywą projektu pt. „Promocja turystyki 2.0”, obejmującą szereg działań, mających na celu podniesienie jakości kapitału intelektualnego wykorzystywanego w polskiej branży turystycznej. Projekt będzie obejmował wydawnictwa, konferencje i seminaria, a także unikatowe studia podyplomowe zaprojektowane pod kątem aktualnych problemów i rozwiązań.

Plan studiów obejmuje

::

Tematyka rezerwowa:

Studia, praca, życie

Łącz naukę
z pracą

Najlepszym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej jest podjęcie pracy już na studiach. Połącz naukę i pracę dzięki dobrej organizacji zajęć w WSPMiSB.

Patronat

Projekt będzie realizowany pod nadzorem Rady Programowej, składającej się z najwybitniejszych fachowców z poszczególnych sektorów przemysłu turystycznego. Patronem projektu jest www.waszaturystyka.pl, branżowy portal polskiego przemysłu turystycznego.

Wiedza

Studia podyplomowe „Promocja turystyki 2.0” będą obejmować 24 czterogodzinne bloki tematyczne, z których zdecydowana większość będzie miała profil praktyczny (a nawet warsztatowy) Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych fachowców posiadających wykształcenie i doświadczenie w poszczególnych dziedzinach. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w Warszawie w postaci comiesięcznych, sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Partnerzy specjalności

Instytut Biznesu to organizacja założona w 2012 roku przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Celem jest wspieranie i pomoc podmiotom gospodarczym. Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem, przeprowadza procesy zwiększające wydajność i restrukturyzacje. Pracami kieruje Rada Dyrektorów, wspierana przez Radę Naukową. Instytut Biznesu pomaga w fuzjach i przejęciach oraz w poszukiwaniu kapitału. Przygotowuje raporty, analizy i badania. Organizuje konferencje, debaty i specjalistyczne szkolenia.

 

Nasze wydawnictwo z powodzeniem działa na rynku medialnym już̇ prawie 10 lat.

W naszym portfolio znajdują̨ ̨ się̨:
– serwis www.waszaturystyka.pl (segment B2B i B2C)
– Magazyn Wasza Turystyka (segment B2B)
– Co roku publikujemy Raport 100 najbardziej wpływowych osób w branży turystycznej
– Magazyn Wasze Podróże (skierowany do sektora B2C, mający na celu promocję miast, regionów i kierunków).

Jesteśmy również organizatorem:
– Forum Promocji Turystyki, które jest jedynym takim wydarzeniem na polskim rynku.
– Gala Wasza Turystyka, podczas której nagradzamy 100 najbardziej wpływowych osób w branży turystycznej w Polsce.

Dzięki temu od wielu lat jesteśmy liderem rynku komunikacji w branży turystycznej.

Jesteśmy obecnie najaktywniejszym wydawcą branżowym na rynku w mediach społecznościowych.

 

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu