Zarządzanie zasobami ludzkimi (Studia I stopnia) - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność zaplanowana do kształcenia managerów, pracowników działu personalnego w przedsiębiorstwach, doradców zawodowych i trenerów. Jest to nowoczesne spojrzenie na zagadnienia pracownicze w organizacji.

Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi zakłada, że pracownik jest podstawowym walorem i kapitałem w przedsiębiorstwie, a jego wiedza i umiejętności, a także motywacja i zaangażowanie mają kluczowy wpływ na efektywność całej organizacji. Właściwe zarządzanie tym aktywem wymaga rozległej wiedzy i zaawansowanych umiejętności. Proces kadrowy w przedsiębiorstwie jest elementem systemu zarządzania i musi być z nim skoordynowany.

4.5 (399 osób)
4.5/5

Czego się nauczysz?

Studia trwają 6 semestrów, z których pierwszy rok stanowi wprowadzenie w zagadnienia zarządzania, drugi jest ukierunkowaniem na praktyczne aspekty zarządzania, zaś trzeci stanowi zbiór zajęć specjalizacyjnych, prowadzonych przez praktyków w poszczególnych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w dziedzinie procesu kadrowego w przedsiębiorstwie. Kształcenie w tej specjalności obejmuje zagadnienia planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, motywowania pracowników, organizacji treningów i szkoleń, controlingu itd. Studia w tej specjalności dotyczą jednak także zagadnień nowoczesnych systemów pracy, outsourcingu czy organizacji e-pracy.

 

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Zajęcia specjalizacyjne:

Studia, praca, życie

Łącz naukę
z pracą.

Umiejętności

Program naszych studiów w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi jest nastawiony na tzw. „miękkie” umiejętności w tej dziedzinie, jak planowanie, rozwój pracowniczy, negocjacje, mediacje, doradztwo, mentoring i coaching. Nie jest naszym priorytetem kształcenie specjalistów w zakresie dokumentacji kadrowej i płac, gdyż wiedzę w tym zakresie można nabyć w wyniku kilkumiesięcznego kursu, choć i taką wiedzę obejmuje nasz program studiów.

Praca

Absolwenci tej specjalności kierują zespołami pracowniczymi, rozwiązują problemy, zajmują się w przedsiębiorstwach zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu czy employer brandingu. Odpowiadają za relacje pracownicze w swoich firmach, kreują motywację i satysfakcję pracowniczą.

Dyplom

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” i tytuł zawodowy licencjata w specjalności „zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Frequently ask questions

Want to ask something
from us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu