Reklama (Studia I stopnia) - Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu

Reklama

Reklama to najszerzej zakreślona specjalność w naszej ofercie, zaplanowana do kształcenia przyszłych (i aktualnych) pracowników agencji reklamowych, działów reklamy mediów oraz działów promocji i marketingu przedsiębiorstw i instytucji społecznych. Program specjalności umożliwia kształcenie w zakresie planowania reklamy, kreacji reklamowej, media planningu oraz obsługi klienta reklamowego, ale także w zakresie dziedzin komunikacji rynkowej pokrewnych reklamie: public relations, technik promocyjnych, organizacji eventów, sponsoringu itp.

4.5 (399 osób)
4.5/5

Czego się nauczysz?

Reklama jest w Polsce dojrzałym przemysłem, uzyskującym znaczny udział w produkcie krajowym. Zatrudnia kilkaset tysięcy osób w różnych rodzajach przedsiębiorstw i w zawodach o dużej różnorodności. Studia licencjackie w specjalności reklama w naszej Uczelni w Warszawie dają podstawę do podjęcia pracy w każdym z nich.
Zajęcia teoretyczne realizowane podczas pierwszych dwóch lat studiów stanowią wprowadzenie w zagadnienia zarządzania i marketingu, obejmując jednak także wiedzę z zakresu teorii reklamy, technik promocyjnych, strategii reklamy, mediów itp. Ostatni rok studiów jest poświęcony na realizację zajęć specjalizacyjnych podzielonych na bloki tematyczne odpowiadające poszczególnym dziedzinom komunikacji rynkowej.

Instytut Reklamy i Public Relations

Zajęcia specjalizacyjne:

Studia, praca, życie

Łącz naukę
z pracą.

Tradycja

Nasza uczelnia ma dużą tradycję kształcenia specjalistów w dziedzinie reklamy. Byliśmy pierwszą uczelnią w Polsce, która (od samego początku naszej działalności w 2001 roku) uruchomiła studia w tej specjalności, łącząc siły z organizacjami branżowymi. Kilka tysięcy naszych absolwentów pracuje w tej branży, w tym bardzo wielu na stanowiskach menadżerskich. To do nich zwracamy się z prośbą o prowadzenie z naszymi obecnymi studentami zajęć specjalizacyjnych w poszczególnej tematyce, dobranej do zainteresowań naszych studentów.

Wpływ na rynek

To nasi absolwenci zgłaszają nam zapotrzebowanie na pracowników do swoich instytucji i, w miarę możliwości, chętnie pomagamy w takiej rekrutacji, przekazując kontakt do zainteresowanych studentów. Zwykle nasi studenci zdobywają pracę w branży już na pierwszym roku studiów, za pośrednictwem uczelni lub podczas praktyki studenckiej, na którą kierujemy ich do współpracujących z nami przedsiębiorstw i agencji.

Dyplom

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „zarządzanie” i tytuł zawodowy licencjata w specjalności „reklama”.

Opinie

Poznaj naszych studentów

Frequently ask questions

Want to ask something
from us?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kontakt

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu