Kadra

/

Adam Grzegorczyk

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

Specjalista z zakresu marketingu, reklamy, mediów, ochrony własności intelektualnej i zarządzania zasobami ludzkimi. Gościennie prowadzi również wykłady na wielu zagranicznych i krajowych uniwersytetach, w tym: we Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie na Ukrainie czy Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ukrainy w Kijowie.

 

dr Janusz Grobicki

Janusz Grobicki

Doktor ekonomii w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

Ekspert w Centrum im. Adama Smitha, nauczyciel akademicki, wykładowca, publicysta i przedsiębiorca.
Przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego Miesięcznika Finansowego „BANK”. Specjalizuje się w tematyce związanej z wpływem informacji na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i wykorzystaniem systemów Business Intelligence. Za zasługi dla rozwoju polskiej bankowości otrzymał Medal Mikołaja Kopernika.

 

dr Katarzyna Porczak

Doktor Sztuki w Dziedzinie Sztuk Plastycznych w Dyscyplinie Sztuki Piękne

 

Malarka, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (w 2007r. uzyskała dyplom magistra z Wyróżnieniem Dziekańskim w Pracowni Rzeźby Prof. Adama Myjaka). W 2017 r. obroniła studia podyplomowe z przedsiębiorczości w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie u promotor Profesor Małgorzaty Bombol oraz
zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie (pracownia Tkaniny Artystycznej Profesor Doroty Grynczel). W 2019 roku został zamknięty przewód doktorski (promotor: Profesor Dorota Grynczel oraz Profesor Stanisław Baj). W latach 2002-2010 aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym Lublina (Galeria Ośrodka Praktyk Teatralnym Gardzienice, Centrum Kultury w Lublinie, oraz Radio Lublin). Obecnie pracuje jako nauczycielka sztuki, wykładowczyni (kształcenie artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych). Wykłada na UTH w Warszawie, związana z Wyższą Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu w Warszawie.

Juliusz Bolek

magister

Od kilkunastu lat pełni funkcje kierownicze i nadzorcze jako członek zarządu spółek prawa handlowego, członek rad nadzorczych lub jako doradca zarządów.  Pracował w podmiotach gospodarczych zatrudniających od 2 do 20 tysięcy osób co pozwoliło mu poznać różne kultury organizacyjne i wiele praktycznych rozwiązań prawnych.

 

Ekspert ds. komunikacji wielokanałowej

Zajmuje się strategią obecności marek w Internecie (szczególnie w mediach społecznościowych). Doświadczenie zdobywała opracowując i kierując projektami bankowymi, samorządowymi, dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, HoReCa oraz usług kurierskich. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej i Wyższej Szkole Promocji w Warszawie. Publikuje artykuły na temat budowania przewagi konkurencyjnej w nowych mediach. Prowadzi badania naukowe dotyczące strategicznego wykorzystania Internetu, mediów społecznościowych, konwergencji wielokanałowych usług i produktów.

 

Zdobądź swoje wykształcenie wyższe z nami

Contact

© Copyright 2022 by Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu