NaukaZeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji ukazują się od  2005 roku jako roczniki w sposób ciągły. Od Roku 2011 wydawane są jako kwartalnik w wersji cyfrowej. Poszczególne tomy poświęcane są istotnym zagadnieniom związanym z komunikacją marketingową i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Każdy zeszyt obejmuje spójne tematycznie artykuły, stanowiąc tym samym kompleksowe opracowanie danego zagadnienia z uwzględnieniem różnych płaszczyzn i aspektów jego analizy. Wszystkie artykuły publikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Promocji otrzymały pozytywne recenzje naukowe. Od roku 2012 Rada Naukowa wprowadziła nowe procedury recenzyjne, zgodne z zaleceniami MNiSW.

Cykl Wydawniczy
na koniec każdego kwartału:
nr 1 - 31 marzec
nr 2 - 30 czerwiec
nr 3 - 30 wrzesień
nr 4 - 31 grudzień
 

<< powrót do listy