NaukaZeszyty Naukowe

Lista recenzentów współpracujących w roku 2016

 • doc. dr Waldemar Stelmach, Wyższa Szkoła Menedżerska
 • dr hab. Janusz Toruński, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Henryk Wyrębek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Radosław Korneć, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Waldemar Glabiszewski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • dr Paweł Sitek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie


Lista recenzentów współpracujących w roku  2015

 • dr hab. inż. Stanisław Skowron, prof. PL, Politechnika Lubelska
 • dr Dariusz Tułowiecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Doktór, Wyższa Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr hab. Edward Szczepanik, Wyższa Szkoła Menedżerska
 • prof. n. dr hab. inż. Edward Markowski
 • dr Paweł Sitek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
   

Lista recenzentów współpracujących w roku 2014:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Doktór, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Zarządzania i Finansów
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Doc. dr Lech Smolaga, Wyższa Szkoła Menadżerska
 • Dr hab. Edward Markowski, Wyższa Szkoła Promocji
 • Dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dr Dorota Grego-Planer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dr Waldemar Glabiszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dr Janusz Grobicki, Wyższa Szkoła Promocji
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperii w Józefowie

Lista recenzentów współpracujących w roku 2013:

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Chojnacki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Dr Izabela Książkiewicz,  Szkoła Główna Handlowa
 • Dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Dr Joanna Petrykowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Prof. dr hab. Edward Szczepanik, Wyższa Szkoła Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Dr Henryk Wyrębek , Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

Lista recenzentów współpracujących w roku 2012:

 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperii w Józefowie
 • Dr Izabela Książkiewicz, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Prof. dr hab. Edward Szczepanik, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Dr Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Wojciech Werpachowski, Politechnika Warszawska

Lista recenzentów współpracujących w poprzednich latach:

 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperii w Józefowie
 • Dr Małgorzata Bombol, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Zarządzania;
 • Dr Marek Datko, Wyższa Wszkoła Promocji
 • Prof. dr hab. Kazimierz Doktór, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; Wydział Zarządzania i Finansów
 • Dr hab. Mirosław Kugiel, Wyższa Szkoła Promocji
 • Dr hab. Edward Markowski, Wyższa Szkoła Promocji
 • Prof. dr hab. Andrzej Nowaczyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prof. dr hab. Lech Ostrowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Dr Dariusz Tworzydło, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Wojciech Werpachowski, Politechnika Warszawska

 

<< powrót do listy