NaukaZeszyty Naukowe

1. Tytuł w języku polskim – Czcionka: Times New Roman, 12pkt
    Tytuł w języku angielskim - Czcionka: Times New Roman, 12pkt

2. Abstrakt w j. polskim, przetłumaczony także na angielski
Maksymalna objętość – 17 wierszy (łącznie ze słowami kluczowymi) dla każdego języka
Czcionka: Times New Roman, 12pkt
Czcionka pochyła tylko dla wyrazów obcojęzycznych
Wymagane elementy abstraktu:
•    uzasadnienie problemu badawczego,
•    cel artykułu,
•    znaczenie wniosków na gruncie teorii lub praktyki
•    słowa kluczowe

3. Artykuł:
Objętość tekstu – minimum pół arkusza redakcyjnego maksimum 1,5 arkusza redakcyjnego
Czcionka – Times New Roman, 12pkt
Interlinia - 1,5 wiersza
Czcionka pochyła tylko dla wyrazów obcojęzycznych
Tekst wyjustowany
Wcięcia pierwszego wiersza – 1,25 cm
Marginesy (L=2,5, P=2,5, G=2,5, D=2,5)

4. Przypisy:
Przypisy dolne
Czcionka: Times New Roman, 10pkt

Przykładowe formy przypisów:

monografie: np. A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s 30.

opracowania zbiorowe: A. Wiśniewska, „Podejmowanie decyzji”, (w:) (red:) M. Kugiel, Zarządzanie, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010, s. 70

artykuły w czasopismach: A. Wiśniewska, K. Liczmańska Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych,  „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 3/2010, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 50

artykuły w czasopismach cyfrowych: A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, (w: ) (red:), A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, „Zeszyty Naukowe: Kreowanie wizerunku miast”, Wyższa Szkoła Promocji, nr 1/2011,  s. 3, http://wsp.pl/file/574_321763322.pdf  (01.09.2011)

5. Części techniczne:
zdjęcia – tylko czarno-białe, dołączone jako oddzielny plik w formacie …… , zatytułowany numerem zdjęcia; w tekście artykułu wskazane miejsce zdjęcia poprzez podanie numeru i tytułu zdjęcia oraz źródła, np.

Zdjęcie 1.  Tytuł

(plik zdjęcie 1)

Źródło: podać źródło zgodnie ze standardem podanym w punkcie przypisy

rysunki – czarno-białe, opisane numerem, tytułem i źródłem, j.w
tabele – czarno-białe, opisane numerem, tytułem i źródłem, j.w.
wykresy – czarno-białe opisane numerem, tytułem i źródłem, j.w.

6. Bibliografia:
Maksymalnie 20 pozycji
Czcionka: Times New Roman, 12pkt
Format:  Nazwisko imię autora, … (dalej jak w przypisach)
Sortowane alfabetycznie, rosnąco
 

<< powrót do listy