NaukaKonferencje
  • "Podstawowe problemy kształtowania warunków pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych" - dr hab. Edward Markowski
  • "Problemy warunków pracy w przedsiębiorstwie w perspektywie dynamicznego rozwoju gospodarki" - prof. dr hab. Garri Kirilowich Jałowoj
  • "Ochrona pracy jako narzędzie efektywności organizacji" - prof. dr hab. Konstantin Nifontowicz Tkaczuk
  • "Warunki ekonomiczne zatrudnienia osób niepełnosprawnych" - dr hab. Jerzy Zawisza
  • "Zarządzanie wiedzą - społeczne warunki pracy - efektywność organizacji" - dr Marzena Fryczyńska
  • "Czynniki kształtowania postawy twórczej" - mgr Agnieszka Wojtczuk - Turek
  • "Poczucie koherencji u pracowników jako atrybut efektywności przedsiębiorstwa" - mgr Anna Baczyńska
  • "Determinanty efektywności organizacji. Rola audytu personalnego" - mgr Aleksandra Szejniuk
  • "Marketing personalny a społeczne warunki pracy" - dr hab. Kazimierz Makowski
  • "Mobbing jako przyczyna degradacji efektywności przedsiębiorstwa" - dr Waldemar Stelmach

 

 

<< powrót do listy