NaukaKonferencje
 • Referat wprowadzający - dr Mirosław Pęczak 
 • Konsumpcja jako cel i wartość w cywilizacji konsumpcyjnej. Wpływ kultury na zachowania konsumenckie młodzieży - dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa
 • Styl życia młodzieży w cywilizacji konsumpcyjnej - mgr Anna Kulpa 
 • Udział w kulturze jako przejaw zachowań konsumenckich młodzieży - dr hab. Adam Grzegorczyk
 • Obce wpływy na zachowania konsumenckie młodzieży polskiej - mgr Bartosz Loba Edukacja młodego konsumenta - mgr Mirosława Żurawska
 • Postawy studentów wobec pracy a ich zachowania konsumenckie w świetle badań empirycznych - mgr Beata Malinowska Przerwa - lunch, napoje
 • Postawy studentów studiów dziennych wobec luksusu - dr Tomasz Sikora oraz Izabela Nowak
 • Rola mediów skierowanych do młodzieży w kreowaniu postaw konsumpcyjnych - dr Jarosław Gdański
 • Główne postulaty kształtowania przekazu reklamowego adresowanego do młodzieży - dr Anna Kozłowska
 • Internet jako środowisko kreowania młodzieżowych zachowań konsumenckich - mgr Agnieszka Wiśniewska
 • Punkt sprzedaży jako miejsce kształtowania potrzeb konsumenckich wśród młodzieży - mgr Agnieszka Kochaniec 
 • Spektakle konsumpcji w kulturze masowej jako wzory zachowań konsumenckich dla młodzieży - mgr Monika Kostaszuk-Romanowska

 

<< powrót do listy