NaukaKonferencje
  • "Informacja i wiedza w nowoczesnej organizacji" - dr hab. inż. Edward Markowski
  • "Rola jednostki w organizacji przyszłości" - mgr Tadeusz Nawrocki
  • "Wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi" - mgr Sabina Węsierska
  • "Zarządzanie organizacją non-profit a organizacja jutra" - dr inż. Jacek Dziwulski
  • "Perspektywy doskonalenia zarządzania BHP na Ukrainie" - prof. Konstantin Tkaczuk
  • "Możliwości zatrudnienia absolwentów szkół wyższych na rynku unijnym" - mgr Beata Chmielewiec
  • "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako cel nowoczesnych organizacji" - mgr Juliusz Bolek
  • "Aspekty generacyjne w funkcjonowaniu organizacji" - mgr Adam Strzelecki
  • "Zagrożenia w zarządzaniu organizacją przyszłości" - dr Waldemar Stelmach

 

<< powrót do listy