NaukaKonferencje
  • "Rozwój kadr w strategii firmy" - mgr Sabina Węsierska
  • "Szkolenie kadry menedżerskiej dla przyszłości" - dr hab. Edward Szczepanik
  • "Metody motywacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na szczeblu menedżerskim" - Jarosław Godyń
  • "Rynek pracy w Polsce" - mgr Aleksandra Szewczyk
  • "Zakres analizy strategicznej personelu" - mgr Tadeusz Nawrocki
  • "Zarządzanie procesami pracy, a strategia personalna" - prof. Konstatntyn Tkachuk
  • "Funkcjonowanie controllingu personalnego w organizacji" - mgr Adam Strzelecki
  • "Finanse, a strategie personalne w organizacji" - dr Tadeusz Ogrzebacz

 

 

<< powrót do listy