NaukaKonferencje
  • "Otwarcie konferencji" - dr hab. Wiesław Harasim
  • "Wpływ restrukturyzacji górnictwa na poziom bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego" - dr hab. inż. Mirosław Kugiel
  • "Szychta to brzmi dumnie" - Andrzej Chwiluk (Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Górników)
  • "Organizacje pracownicze i ich rola w kreowaniu bezpieczeństwa pracy" - Zdzisław Tuszyński (Przewodniczący Federacji Metalowców)
  • "Zagrożenia naturalne w górnictwie i ich wpływ na warunki pracy" - dr hab. inż. Edward Markowski
  • "Bezpieczeństwo i ochrona pracy w górnictwie w Ukrainie i w Europie."
  • "Wpływ decyzji zarządczych z zakresu ochrony pracy na efektywność pracy w górnictwie" - prof. Konstantyn Tkachuk (Dyrektor Generalny Ukraińskiego Instytutu Ochrony Pracy)

 

 

<< powrót do listy