NaukaKonferencje
  • "Wyniki akcji Preorientacja 2006/2007" - dr hab. Adam Grzegorczyk (rektor Wyższej Szkoły Promocji)
  • "Realizacja spotkań akcji Preorientacja 2006/2007. Percepcja młodzieży" - Alicja Kucińska (Wyższa Szkoła Promocji)
  • "Realizacja spotkań akcji Preorientacja 2006/2007. Metodologia pomiaru" - Krzysztof Kubiak (Wyższa Szkoła Promocji)
  • "Wpływ doradztwa zawodu i kariery na zdolność do zatrudnienia u młodych absolwentów" - dr Leon Grela (Instytut Rozwoju Kariery)
  • "Wpływ akcji Preorientacja 2006/2007 na indywidualne decyzje absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej" - Waldemar Załuska (Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie)
  • "Narzędzia preorientacji zawodowej w szkole. Prezentacja materiału uzupełniającego dla dyrektorów i pedagogów szkolnych" - Piotr Głogowski, Edyta Skorupka (Wyższa Szkoła Promocji)

 

 

<< powrót do listy