NaukaKonferencje
 • "Otwarcie konferencji" - dr hab. Wiesław Harasim
 • "Wybrane aspekty zarządzania potencjałem pracy i ich wpływ na przewagę konkurencyjną w średnich firmach" - dr hab. Edward Markowski
 • "Prezentacja badania: Wpływ rozwoju potencjału pracowniczego na przewagę konkurencyjną" - dr hab. Adam Grzegorczyk
 • "Dobór, selekcja i adaptacja personelu jako czynniki kreowania przewagi konkurencyjnej" - Mariola Matusewicz
 • "Wpływ przepisów prawa pracy na kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa" - Iwona Cieślikowska
 • "Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy" - Joanna Konopka
 • "Style kierowania i ich wpływ na kreowanie przewagi konkurencyjnej" - Marta Niewiadomska
 • "Rola rozwoju jednostki i jej wpływ na przewagę konkurencyjną" - Tadeusz Nawrocki
 • "Wpływ systemu ekspertowego w zarządzaniu potencjałem pracy w elektronicznej administracji na konkurencyjność organizacji" - Konrad Paduch
 • "Wpływ decyzji zarządczych z zakresu ochrony pracy na efektywność pracy przedsiębiorstw" - prof. Konstantin Tkaczuk
 • "Strategia bezpieczeństwa i jej zagrożenia, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych" - prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza

 

 

<< powrót do listy