NaukaKonferencje
  • "Państwowa Komisja Akredytacyjna a polskie prawo konstytucyjne" - mgr Dominika Popiel (Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa)
  • "Rola Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawowaniu nadzoru nad PKA" - mgr Tadeusz Morawski (prorektor Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa)
  • "Doświadczenia akredytacji uczelni na Ukrainie" - prof. Konstantin Tkaczuk (ekspert Narodowej Komisji Akredytacyjnej Ukrainy)
  • "Minimum kadrowe kierunków kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego" - dr Maciej Kledzik (rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza, Warszawa)
  • "Ustawowy brak możliwości sądowej kontroli uchwał podejmowanych przez Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Luka prawna czy zasada" - mgr Marek Strzelecki (kanclerz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie)
  • "Instrumenty promocji uczelni" - dr Tomasz Olczyk (Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa)
  • "Wewnętrzny PR" - dr Tomasz Lisowski (rektor Wyższej Szkoły Menadżerskiej, Białystok)
  • "Równe prawa dla studentów uczelni niepublicznych" - Hubert Zalewski (przewodniczący Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Niezależnego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepublicznych)
  • "Środowisko niepaństwowych uczelni zawodowych jako klaster - szanse na działalność" - mgr Daniel Małdachowski (Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa)
  • "Koalicja na Rzecz Jakości Kształcenia" - dr hab. Adam Grzegorczyk (rektor Wyższej Szkoły Promocji, Warszawa)

 

<< powrót do listy