NaukaKonferencje
  • Jakość kształcenia: podstawowe parametry- Piotr Głogowski (Wicedyrektor LO "Cosinus")
  • Kompetencje absolwentów uczelni wyższej w świetle oczekiwań pracodawcy - Monika Turlej (Specjalista ds. rekrutacji w firmie Sage)
  • Monitorowanie postaw studentów na przykładzie Biura Karier Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie - Joanna Konopka (Kierownik Biura Karier w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie)
  • Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia na przykładzie Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie - Agata Rosińska (Prorektor ds. studenckich)
  • Pozawynagrodzeniowe metody motywowania kadry dydaktycznej - dr hab. Adam Grzegorczyk (Rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie
  • Wykorzystanie jakości kształcenia jako elementu przewagi konkurencyjnej uczelni - dr Anna Mazur (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie)

 

pliki do pobrania:


Pozawynagrodzeniowe metody motywowania kadry dydaktycznej - Adam Grzegorczyk  ( 0.16 Mb )
Kompetencje absolwentów uczelni wyższych w świetle oczekiwań pracodawcy - Monika Turlej  ( 0.08 Mb )
Monitorowanie postaw studentów na przykładzie Biura Karier Wyższej Szkoły Promocji - Joanna Konopka  ( 0.59 Mb )
Jakość kształcenia: podstawowe parametry- Piotr Głogowski  ( 0.20 Mb )
Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia na przykładzie Wyższej Szkoły Promocji - Agata Rosińska  ( 0.11 Mb )
Wykorzystanie jakości kształcenia jako elementu przewagi konkurencyjnej uczelni - Anna Mazur  ( 0.17 Mb )

<< powrót do listy