NaukaKonferencje

Wystąpienia:

  • prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk - Struktura kapitału intelektualnego
  • dr Katarzyna Liczmańska - Budowanie relacji marki z  klientami w mediach społecznościowych
  • dr Agnieszka Wiśniewska  - Programy lojalnościowe w budowaniu kapitału klienta
  • dr Anna Kozłowska – Reklama w budowaniu relacji z klientem
  • prof. nadzw. dr hab. inż.  Jerzy Zawisza - Instytucje państwa i ich relacje w kształtowaniu bezpieczeństwa RP
  • mgr Marcin Chrząścik – Znaczenie wizerunku miasta w kształtowaniu relacji z otoczeniem

 
Rada Programowa Konferencji:
Prof. nadzw. dr hab. Adam Grzegorczyk - przewodniczący
Prof. nadzw. dr hab. inż.  Jerzy Zawisza
Prof. nadzw. dr hab. Edward Markowski
Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Harasim
Prof. dr hab. Wojciech Werpachowski
Dr Katarzyna Liczmańska
Dr Agnieszka Wiśniewska
Dr Anna Kozłowska
Dr Krzysztof Kubiak
Mgr Marcin Chrząścik

Komitet Organizacyjny:
dr Agnieszka Wiśniewska – zagadnienia merytoryczne
mgr Patrycja Topolska – zagadnienia organizacyjne
mgr Jarosław Siwek – zagadnienia techniczne
 

Patroni:  

 

<< powrót do listy