EdukacjaKadra

mgr zarządzania i marketingu

Biografia naukowa:

W 2001r. ukończyła Uzupełniające Studia Magisterskie na kierunku: Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym, zaś egzamin magisterski złożyła z wynikiem bardzo dobrym. Na podstawie pracy magisterskiej, złożonej w Katedrze Nauk Humanistycznych, pt. "Motywacyjne aspekty kierowania placówkami oświatowymi"
W 1999r. podbudową studiów magisterskich, było ukończenie Studiów Inżynierskich o kierunku: ekonomia, i tym samym złożenie egzaminu inżynierskiego na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W Katedrze Nauk Humanistycznych złożyła pracę inżynierską, pt. "Formy i metody dydaktyczno - wychowawcze stosowane w pracy rewalidacyjnej". W trakcie studiów magisterskich, ukończyła Równoległe Studium Pedagogiczne, również na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym warszawskiego SGGW (2001r.)

Zainteresowania naukowe:

Interesuje się dziedziną marketingu; produktem - jako istotą wszystkich działań marketingowych, tym samym mechanizmami rządzącymi przepływem produktów i ich szeroko pojętą promocją. Kolejną dziedziną zainteresowań naukowych jest psychologia zarządzania - mechanizmy motywowania i kierowania potencjałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Dyscyplina ta jest zgodna z kręgiem tematycznym jej pracy magisterskiej. Planuje w tym kierunku rozwijać swoje kwalifikacje naukowe.

Zainteresowania pozanaukowe:

Ma wiele zainteresowań pozanaukowych, ale chyba na szczególną uwagę zasługują: turystyka górska, gdyż uważa, że w Polsce jest tyle fantastycznych miejsc, szczególnie na południu kraju, które należałoby zobaczyć, ale aby to uczynić trzeba przełamać własne słabości i rozbudzić w sobie chęć poznawania czegoś nowego. Jej zdaniem, góry są dobrym miejscem do tego typu wyzwań. Drugi krąg moich zainteresowań, nierozerwalnie wiąże się z pierwszym - jest to psychologia społeczna, dość szeroko pojęta nauka, cieszy się moim zainteresowaniem ze względu na zamiłowanie do obserwacji zachowań otaczającego mnie świata, tym samym zachowań ludzkich. Kolejne zainteresowania dotyczą: "dobrej książki" i filmu, ponieważ każde z nich aby zasługiwać na miano interesującego, musi mieć cechy wyszukanego artyzmu.

Publikacje:

Ma na swoim koncie opublikowany artykuł o tematyce marketingowej, który został zamieszczony w periodyku PROMENADA pt. "Merchandising - jedno z oblicz promocji".

Zajęcia:

MARKETING

Ćwiczenia według opinii studentów, są realizowane w sposób ciekawy. Stara się zachęcać studentów do własnych wypowiedzi, każdy może wyrazić opinię na dany temat (bez względu na to czy ma rację, czy też się myli) oraz wspólnego rozwiązywania problemów. Podczas zajęć studenci mają szansę ugruntować wiedzę z zakresu marketingu.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

W czasie zajęć, studenci systematyzują swoją wiedzę z wybranej dziedziny. Zajęcia te są prowadzone w sposób autorski.

<< powrót do listy