EdukacjaKadra

magister ekonomii

e-mail:  a.kochaniec@wsp.pl

Biografia naukowa:

Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS / SGH. W latach 1990 – 2003  była pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGH. W 1991 r. i 1997 r. przebywała na stypendiach naukowych w HEC (Hautes Etudes Commerciales) i Université Paris-Dauphine we Francji, a w roku akademickim 1992/93 w UQAM (Université du Québec à Montréal) w Kanadzie. Od 2001 r. jest  pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Promocji. W 2011 r. ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Reklamą. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat: „Reklama detaliczna jako instrument komunikacji sieci handlowych”.

Zainteresowania naukowe:

Marketing, komunikacja marketingowa, handel detaliczny, zarządzanie marką.

Zainteresowania pozanaukowe:

W wolnych chwilach lubi słuchać muzyki potomków Celtów i piosenki autorskiej, a w sezonie czerpie dużo satysfakcji z prac w ogrodzie.

Publikacje:

 1. Analiza strategiczna  w: Zarządzanie, red. nauk. M. Kugiel, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2010
 2. Marketing - podręcznik akademicki z ćwiczeniami, M. Fibich, A. Kochaniec, A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009
 3. Podstawy marketingu, M. Fibich, A. Kochaniec, A. Kupczyk, A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2003
 4. Punkt sprzedaży jako miejsce kształtowania potrzeb konsumenckich wśród młodzieży w: Zachowania konsumenckie młodzieży, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2006
 5. Międzynarodowa ekspansja francuskich sieci hipermarketów w: Handel we współczesnej gospodarce, red. nauk. M. Sławińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2006
 6. Instrumenty wprowadzania marki na rynek w: Instrumenty kształtowania wizerunku marki, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2005
 7. Rola międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych w modernizacji sektora handlu na przykładzie Polski  w: Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, SGH, Warszawa 2003
 8. Zagraniczne przedsiębiorstwa handlowe w Polsce  w:  Korporacje międzynarodowe w Polsce, Difin, Warszawa 2002
 9. Globalizacja handlu detalicznego  w: Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa, SGH, Warszawa 2001

Wydrukowane referaty:

 1. Handel detaliczny w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej  w materiałach z konferencji "Polska w przededniu członkostwa w Unii Europejskiej", Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, Warszawa, 2002
 2. Komercyjne wykorzystanie Internetu  w materiałach z konferencji "E-komunikacja", SGH, Warszawa, 2003

Zajęcia:

Prowadzi zajęcia z marketingu, aktywizacji sprzedaży, produkcji promocyjnej i strategii marki.

 

<< powrót do listy