EdukacjaKadra

Tytuł/stopień naukowy: magister

e-mail: zarzadzanienawsp@gmail.com

Biografia naukowa:

Studia na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1994-2002 zakończone uzyskaniem tytułu magistra zarządzania na Wydziale Zarządzania w roku 1999 oraz magistra socjologii w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych w roku 2002. W latach 2000-2005 studia doktoranckie i asystentura w Zakładzie Socjologii Organizacji Wydziału Zarządzania UW. Rozprawa doktorska w przygotowaniu.

Dokonania zawodowe:

Nagrody (I i II) za najlepszą prezentację, Międzynarodowa Konferencja IGYS International Group of Young Scientists, Kowno 2005 i Ryga 2006.

Zainteresowania naukowe:  socjologia organizacji, antropologia kulturowa, przedsiębiorczość, etyka biznesu.

Zainteresowania pozanaukowe: architektura, literatura piękna, komiks, turystyka górska.

PUBLIKACJE:

 

  1. Anna Pawłowska, Agnieszka Kacprzak, Adam Strzelecki, 2010, To be or not to be... an Entrepreneur? The Analysis of Polish Students’ Entrepreneurial Predispositions, TIBE Transformations in Business and Economics, Vol. 9, No 1 (19), p.124-144., Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, bezrobocie, edukacja menedżerska
  2. Adam Strzelecki, 2010, Style kierowania i kultura organizacyjna. (w:) Kugiel M. (red.) Zarządzanie, s.80-107, Warszawa: WSP., Słowa kluczowe: role menedżerskie, style kierowania, kultura organizacyjna
  3. Anna Pawłowska, Agnieszka Kacprzak, Adam Strzelecki, 2006, Postmodern Consuption Patterns in Polish Entrepreneurs' Bahaviour, TIBE Transformations in Business and Economics, Vol.5 No1(9), p.81-100., Słowa kluczowe: postawy proprzedsiębiorcze, przedsiębiorczość, ponowoczesne wzorce konsumpcji,
  4. Adam Strzelecki, 2006, Etyka menedżerska i jej rola we współczesnym zarządzaniu. (w:) Harasim W. (red.) Tendencje rozwojowe zarządzania zasobami ludzkimi, s.18-34, Warszawa: WSP., Słowa kluczowe: etyka menedżerska, CSR, moralność w biznesie
  5. Adam Strzelecki, 2005, Moda na etykę. Współczesna refleksja etyczna w biznesie i fenomen jej popularności. Studia i Materiały, 1/2005(1), s.21-27., Słowa kluczowe: etyka menedżerska, CSR, moralność w biznesie

 

<< powrót do listy