EdukacjaKadra

Tytuł/stopień naukowy: magister

data urodzenia: 27 maja 1966

Biografia naukowa:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1992)  i Polskiej Akademii Nauk (2009), zdał również egzamin państwowy dla kandydatów na członków Spółek Skarbu Państwa (2002).

W latach 1990 - 1991 prowadził prace i badania naukowe na rzecz profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Uniwersytetu w Oxfordzie. Od 2005 roku związany z Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie – Master of Business Administration, MBA (pol. Magisterskie Studia  Menedżerskie). Prowadził  wykłady  z zakresu public relations, media relations, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania marketingowego. Od 2007 również z Wyższą Szkołą Promocji w Warszawie. Prowadził ćwiczenia, seminaria i wykłady z zakresu komunikacji wewnętrznej, zarządzania procesami i komunikacji interpersonalnej.  Pracował też na rzecz Instytutu Audytu i Ewaluacji (w latach 2006 – 2009). Prowadził szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, stresu, wypalenia zawodowego, negocjacji, aktywizacji zawodowej i e-marketingu. Ponad to był wykładowcą na zamkniętych szkoleniach dla wybranych podmiotów oraz kursach z zakresu warsztatu dziennikarskiego. Od 2012 roku Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Dokonania zawodowe:

Od kilkunastu lat pełni funkcje kierownicze i nadzorcze jako członek zarządu spółek prawa handlowego, członek rad nadzorczych lub jako doradca zarządów.  Pracował w podmiotach gospodarczych zatrudniających od 2 do 20 tysięcy osób co pozwoliło mu poznać różne kultury organizacyjne i wiele praktycznych rozwiązań prawnych. W 2001 roku był koordynatorem  programu promocji czytelnictwa i bibliotek „Najpiękniejsze Strony Świata” z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada certyfikat przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie.

Zainteresowania naukowe:

Komunikacja interpersonalna, komunikacja społeczna, motywowanie pracowników, komunikacja wewnętrzna, społeczna odpowiedzialność biznesu, promocja, marketing, komunikacja biznesowa (B2B) i aspekty zarządzania

Publikacje:

Artykuły naukowe:

 1. Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo” w "Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej", praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. Wiesława Harasima, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie, 2012
 2. artykuł „Planowanie strategiczne” w „Zarządzanie” praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. hab. Mirosława Kugiela, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie 2010
 3. artykuł „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce – prawda czy mit?” w „Problemy i wyzwania public relations w świetle badań i praktyki” – „Społeczeństwo Informatyka Gospodarka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2009
 4. artykuł „Znaczenie marki na rynku farmaceutycznym” Marketing, nr 1 / 2009, Łódź
 5. artykuł „Pozorne motywatory pozapłacowe”, w „Najnowsze trendy i wyzwania świata w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II”, Zeszyty Naukowe nr 4 / 2008, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie
 6. artykuł „Zarządzanie stresem”, Bayer HeathCare, Warszawa, 2008
 7. artykuł „Sztuka aktywnej sprzedaży w aptece”, Marketing, nr 3 / 2008, Łódź
 8. artykuł „Komunikacja interpersonalna jako narzędzie pracy w aptece”, Bayer HeathCare, Warszawa 2008
 9. artykuł „Merchandising w aptece”, Bayer HeathCare, Warszawa 2007
 10. artykuł „PR w banku spółdzielczym”, Warszawa 2006
 11. artykuł „Jak sprzedać wiśnię bez pestki – studium przypadku filmu „Królestwo Zielonej Polany”, Money.pl, Warszawa 2006,
 12. tekst socjologiczny „Młodzi twórcy '87”, Warszawa 1987,
 13. tekst socjologiczny „Studenci '86 - postawy, OBS, Warszawa 1986.

 

książki

 1. książka „Adwokaci w walce o sprawiedliwość” , PIW, Warszawa 2005
 2. książka „Lekarze w walce o zdrowie”, PIW, Warszawa 2004

Konferencje:

Zajęcia/przedmioty:

Komunikacja wewnętrzna w organizacji w sytuacji kryzysu

Zarządzanie procesami

Komunikacja interpersonalna

Public Relations

Media relations

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

<< powrót do listy