EdukacjaKadra

Tytuł/stopień naukowy: mgr inż.

e-mail: glogowski@op.pl

Dokonania zawodowe:
nauczyciel i wykładowca przedmiotów ekonomicznych, dyrektor szkoły, doradca zawodowy, trener biznesu.

Zainteresowania naukowe:
ekonomia i zarządzanie, inkluzja i efektywność edukacji

Publikacje:

  • Współautorstwo interdyscyplinarnego programu nauczania, poradnika dla nauczyciela i skryptu dla ucznia „InfoStrateg1” i „InfoStrateg 2”, Warszawa, 2013.
  •  „Motywowanie pracowników”, [w:] „Zarządzanie” pod redakcją naukową dr hab. Mirosława Kugiela, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2010.
  • Poradnik maturzysty oraz przewodnik dla dyrektorów i pedagogów szkolnych „Preorientacja 2006/2007. Przygotowanie do wyboru ścieżki edukacji i kariery”, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2007 i 2010,
  • Publikacja naukowa „Innowacyjność edukacji ekonomicznej jako element przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i rozwoju osobowości młodzieży w Zespole Szkół w Wojkowicach”, [w:] „Innowacyjność w teorii i praktyce” pod red. prof. dr hab. Mariana Strużyckiego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, 2006,
  • Współautorstwo publikacji podsumowującej realizację projektu „Postaw na siebie – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” w Zespole Szkół w Wojkowicach, Wojkowice, marzec 2005,
  • Publikacja naukowa „Rozwój zachowań przedsiębiorczych wśród ludzi młodych”, [w:] „Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego” pod red. Jacka Brdulaka i Marcina Kuligowskiego, Wyd. Instytut Wiedzy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2004.

Konferencje:

  •  „Metody podnoszenia jakości kształcenia w uczelni”, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa, 2009.
  •   „Komunikacja i promocja marketingowa na rynku edukacyjnym”, Polish Open University, Warszawa, 2009.
  •   VII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych”, Instytut Wiedzy, Miedzeszyn, 2003.

Zajęcia/przedmioty:
•    ekonomia, zarządzanie, badania rynku, warsztaty PLUM.
 

<< powrót do listy