NaukaZeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe
Zeszyty Naukowe Wyszej Szkoy Promocji ukazuj si od  2005 roku jako roczniki w sposób cigy. Od Roku 2011 wydawane s jako kwartalnik w wersji cyfrowej. Poszczególne tomy powicane s istotnym zagadnieniom zwizanym z komunikacj marketingow i zarzdzaniem zasobami ludzkimi. Kady zeszyt obejmuje spójne tematycznie artykuy, stanowic tym samym kompleksowe opracowanie danego zagadnienia z uwzgldnieniem rónych paszczyzn i aspektów jego analizy. Wszystkie artykuy publikowane w Zeszytach Naukowych Wyszej Szkoy Promocji otrzymay pozytywne recenzje naukowe. Od roku 2012 Rada Naukowa wprowadzia nowe procedury recenzyjne, zgodne z zaleceniami MNiSW.

Cykl Wydawniczy
na koniec kadego kwartau:
nr 1 - 31 marzec
nr 2 - 30 czerwiec
nr 3 - 30 wrzesie
nr 4 - 31 grudzie
 

<< powrót do listy