NaukaZeszyty Naukowe

Lista recenzentów wspópracujcych w roku 2016

 • doc. dr Waldemar Stelmach, Wysza Szkoa Menederska
 • dr hab. Janusz Toruski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr hab. Henryk Wyrbek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Radosaw Korne, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Katarzyna Liczmaska, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Waldemar Glabiszewski, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu
 • dr Pawe Sitek, Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Warszawie


Lista recenzentów wspópracujcych w roku  2015

 • dr hab. in. Stanisaw Skowron, prof. PL, Politechnika Lubelska
 • dr Dariusz Tuowiecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawa II w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Doktór, Wysza Szkoy Finansów i Zarzdzania w Warszawie
 • dr hab. Edward Szczepanik, Wysza Szkoa Menederska
 • prof. n. dr hab. in. Edward Markowski
 • dr Pawe Sitek, Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Warszawie
   

Lista recenzentów wspópracujcych w roku 2014:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Doktór, Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Warszawie; Wydzia Zarzdzania i Finansów
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Akademia Humanistyczna w Putusku
 • Doc. dr Lech Smolaga, Wysza Szkoa Menaderska
 • Dr hab. Edward Markowski, Wysza Szkoa Promocji
 • Dr Katarzyna Liczmaska, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania
 • Dr Dorota Grego-Planer, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania
 • Dr Waldemar Glabiszewski, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania
 • Dr Janusz Grobicki, Wysza Szkoa Promocji
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza, Wysza Szkoa Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperii w Józefowie

Lista recenzentów wspópracujcych w roku 2013:

 • Prof. dr hab. Wodzimierz Chojnacki, Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania
 • Dr Izabela Ksikiewicz,  Szkoa Gówna Handlowa
 • Dr Katarzyna Liczmaska, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania
 • Dr Joanna Petrykowska, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarzdzania
 • Prof. dr hab. Edward Szczepanik, Wysza Szkoa Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
 • Dr Henryk Wyrbek , Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

Lista recenzentów wspópracujcych w roku 2012:

 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza, Wysza Szkoa Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperii w Józefowie
 • Dr Izabela Ksikiewicz, Szkoa Gówna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Spoeczne
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Akademia Humanistyczna w Putusku
 • Prof. dr hab. Edward Szczepanik, Wysza Szkoa Menederska w Warszawie
 • Dr Dariusz Tworzydo, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Wojciech Werpachowski, Politechnika Warszawska

Lista recenzentów wspópracujcych w poprzednich latach:

 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Zawisza, Wysza Szkoa Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperii w Józefowie
 • Dr Magorzata Bombol, Szkoa Gówna Handlowa
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydzia Zarzdzania;
 • Dr Marek Datko, Wysza Wszkoa Promocji
 • Prof. dr hab. Kazimierz Doktór, Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Warszawie; Wydzia Zarzdzania i Finansów
 • Dr hab. Mirosaw Kugiel, Wysza Szkoa Promocji
 • Dr hab. Edward Markowski, Wysza Szkoa Promocji
 • Prof. dr hab. Andrzej Nowaczyk, Akademia Sztuk Piknych w Warszawie
 • Prof. dr hab. Lech Ostrowski, Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Szkoa Gówna Handlowa
 • Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Akademia Humanistyczna w Putusku
 • Dr Dariusz Tworzydo, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Wojciech Werpachowski, Politechnika Warszawska

 

<< powrót do listy