NaukaZeszyty Naukowe

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją naukową dr. hab. Jeżego Zawiszy

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Promocji

ISSN 1734-4468
Oprawa: miękka
Rok wyd.: 2010

 

Dotychczasowe doświadczenia i obserwacja praktyki gospodarczej dowodzą, że w dobie globalizacji rynku rywalizacja pomiędzy przedsiębiorstwami przybiera stale na sile i skutkuje dynamiką zmian, która jeszcze do niedawna była trudna do wyobrażenia.

Zakres tematyczny rozdziałów uwzględnia nowe orientacje i trendy występujące w interpretowaniu zjawisk, zdarzeń i procesów gospodarczych. Stanowi zatem próbę wpisania się w nurt badań zmierzających do opisu tła, przyczyn i następstw burzliwych zmian w czasach współczesnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego

 

Rozdział 1. Rozwój i innowacje makroekonomiczne - strategiczne kierunki poprawy konkurencyjności na przykładzie gospodarki Ukrainy
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 2. Wpływ strukturalnych zmian rynku pracy na nowe trendy zarządzania zasobami ludzkimi
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 3. Zarządzanie wiedzą
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 4. Kapitał intelektualny jako kluczowy element zarządzania wiedzą w budowaniu konkurencyjności przedsię-biorstw
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 5. Wpływ procesu doskonalenia kapitału ludzkiego na funkcjonowanie organizacji
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 6. Nowoczesne zarządzanie organizacją w oparciu o trendy IT
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 7. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie eliminacji zatrudnienia
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kryzy-sie
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 9. Zarządzanie kapitałem społecznym w dobie spowolnienia gospodarczego. Wybrane narzędzia ZZL a optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 10 Standaryzacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 11. Język komunikacji wewnętrznej jako problem korporacji międzynarodowych
(Abstrakt do rozdziału)

Rozdział 12. Ewolucja form organizacji i zarządzania w górnictwie węgla kamiennego
(Abstrakt do rozdziału)

pliki do pobrania:


Rozdział 1. Rozwój i innowacje makroekonomiczne - strategiczne kierunki poprawy konkurencyjności na przykładzie gospodarki Ukrainy  ( 0.08 Mb )
Rozdział 2. Wpływ strukturalnych zmian rynku pracy na nowe trendy zarządzania zasobami ludzkimi  ( 0.08 Mb )
Rozdział 3. Zarządzanie wiedzą  ( 0.09 Mb )
Rozdział 4. Kapitał intelektualny jako kluczowy element zarządzania wiedzą w budowaniu konkurencyjności przedsię-biorstw  ( 0.09 Mb )
Rozdział 5. Wpływ procesu doskonalenia kapitału ludzkiego na funkcjonowanie organizacji  ( 0.08 Mb )
Rozdział 6. Nowoczesne zarządzanie organizacją w oparciu o trendy IT  ( 0.09 Mb )
Rozdział 7. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie eliminacji zatrudnienia  ( 0.09 Mb )
Rozdział 8. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kryzy-sie  ( 0.09 Mb )
Rozdział 9. Zarządzanie kapitałem społecznym w dobie spowolnienia gospodarczego. Wybrane narzędzia ZZL a optymalizacja funkcjonowania przedsiębiorstwa  ( 0.09 Mb )
Rozdział 10 Standaryzacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi  ( 0.08 Mb )
Rozdział 11. Język komunikacji wewnętrznej jako problem korporacji międzynarodowych  ( 0.08 Mb )
Rozdział 12. Ewolucja form organizacji i zarządzania w górnictwie węgla kamiennego  ( 0.08 Mb )

<< powrĂłt do listy