NaukaZeszyty Naukowe

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj A. Grzegorczyka

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2009
ISSN 1734-4468
Miejsce wyd.: Warszawa

Ludzie organizuj imprezy odkd zaczli si ze sob porozumiewa. Imprezy rozkwity wielkoci i rónorodnoci w czasach staroytnych, ycie w epoce królów obfitowao w wiejskie jarmarki, zabawy dworskie i miejskie festyny. Jednak dopiero pod koniec XX wieku zaczto powszechnie dostrzega, e imprezy, oprócz ewidentnie rozrywkowej, peni take bardzo wan rol komunikacyjn. Po zakwalfikowaniu w poowie lat 60-tych wydarze jako grupy narzdzi z zakresu public relations, lata 90-te przyniosy koncepcj event marketingu tj. zarzdzania procesami rynkowymi poprzez wydarzenia. Koncepcja ta znajduje coraz szersze zainteresowanie w praktyce gospodarczej, jest przedmiotem szerokiej wiatowej literatury poradniczej, jednak nie bya dotychczas w polskich realiach przedmiotem empirycznych bada naukowych.

<< powrót do listy