NaukaZeszyty Naukowe

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj A. Grzegorczyka i Krzysztofa Szlubowskiego

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji

ISSN 1734-4468
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2008

 

Aby podda Internet analizie w zakresie innym, ni tylko jako medium komunikacji, naley zebra jej podstawowe cechy odróniajce go od innych mediów komunikacji. S wród nich dwukierunkowo oddziaywania (jednoczesna funkcja nadawcy i odbiorcy uytkownika), multimedialno (zdolno przenoszenia sygnau w rónych formach, od tekstu, przez mow, obraz, obraz ruchomy, a po audiowizualno), ekstremalnie szeroki zasig (gównie dziki istnieniu na rónorodnych platformach medialnych: telekomunikacyjnej, telewizyjnej, itd.), elastyczno czasowa (dostpno komunikacji zarówno w czasie rzeczywistym, jak i wirtualnym) oraz selektywno (szczególna zdolno dotarcia z waciwym komunikatem do osób o rozbudzonym zainteresowaniu i waciwych cechach). Te wszystkie cechy czyni z Internetu medium odrbne wzgldem dotychczasowych, tradycyjnych kanaów komunikacji spoecznej, ale take odrbne rodowisko ludzkiej aktywnoci.

Spis treci

Wstp (Krzysztof Szlubowski)
rodowiska oddziaywania Internetu (Adam Grzegorczyk)
Istota konkurencji w dobie Internetu (Mariusz Gowacki
Internet a konkurencyjno przedsibiorstwa (Anna Sankowska, Monika Watuchowicz)
Sieciowo organizacji przedsibiorstw w dobie Internetu (Anna Kulpa-Ogdowska)
Internet jako narzdzie bada. Panel internetowy (Anna Socik-Szpecht)
Prawne aspekty dziaalnoci handlowej w Internecie (Dominika Popiel)
Dystrybucja i logistyka w Internecie (Agnieszka Winiewska)
Zarabianie na ekranie – praktyczny poradnik pocztkujcego waciciela sklepu internetowego (Adam Krajewski)
Internet w procesie komunikacji przedsibiorstwa z rynkiem (Anna Kozowska)
Tradycyjne media w Internecie (Bartosz Loba)
Strona WWW jako instrument konkurowania przedsibiorstw (Konrad Paduch)
Internet jako paszczyzna konkurowania w warunkach zakazu reklamy publicznej (Katarzyna Liczmaska)
Wiedza jako kreator wartoci w relacjach z klientami z wykorzystaniem Internetu  (Tymoteusz Doligalski)

 

pliki do pobrania:


Wstp  ( 0.14 Mb )

<< powrót do listy