NaukaZeszyty Naukowe

pliki do pobrania:


Wstęp  ( 0.08 Mb )
Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim w tworzeniu wartości dodanej organizacji  ( 0.44 Mb )
Abstrakt - Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie kapitałem ludzkim w tworzeniu wartości dodanej organizacji  ( 0.05 Mb )
Implementacja metod i narzędzi zarządzania menedżerskiego w sektorze publicznym  ( 0.32 Mb )
Abstrakt - Implementacja metod i narzędzi zarządzania menedżerskiego w sektorze publicznym  ( 0.05 Mb )
Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji  ( 0.46 Mb )
Abstrakt - Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji  ( 0.05 Mb )
Czynniki warunkujące znaczenie kobiet menedżerów w zarządzaniu organizacją  ( 0.21 Mb )
Abstrakt - Czynniki warunkujące znaczenie kobiet menedżerów w zarządzaniu organizacją  ( 0.05 Mb )
Kierowanie wielką organizacją na przykładzie OPZZ  ( 0.30 Mb )
Abstrakt - Kierowanie wielką organizacją na przykładzie OPZZ  ( 0.04 Mb )
Zarządzanie twórcze w spluralizowanym świecie  ( 0.15 Mb )

<< powrót do listy