NaukaZeszyty Naukowe

 

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj Adama Grzegorczyka, Janusza Majewskiego, Sawomira Wróblewskiego

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISSN 1734-4468
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2014
Miejsce wyd.: Warszawa
Wersja referencyjna: online

 

Wstp

Cz I. Wiedza o przemyle spotka i pograniczach dyscypliny – „Meeting Industry and Beyond”

Odpowiedzialno za spoeczno lokaln jako czynnik przewagi konkurencyjnej w brany spotka, (Magdalena Kachniewska)
(Abstrakt do rozdziau)

Przyciganie turystów biznesowych, jako przyszych odwiedzajcych dla przyjemnoci, jako element relacji midzy rozwojem turystyki biznesowej i turystyki czasu wolnego w obszarach recepcji turystycznej, (Micha ema)
(Abstrakt do rozdziau)

Dzielenie si wiedz a innowacje w brany spotka – podejcie sieciowe, (Grzegorz Leszczyski, Marek Zieliski, Piotr Zmylony)
(Abstrakt do rozdziau)

Uwarunkowania rozwoju przemysu spotka na obszarachwiejskich, (Janusz Majewski)
(Abstrakt do rozdziau)

Cz II. Mierzenie efektów spotka i jego znaczenie dla Meeting Industry

Badania rynku spotka jako niezbdny czynnik efektywnoci, (Adam Grzegorczyk)
(Abstrakt do rozdziau)

The ROI Methodology, (Elling Hamso)

Mierzenie efektów jako konieczny warunek spotka nowej generacji, (Sawomir Wróblewski)
(Abstrakt do rozdziau)

Ekonomiczne skutki spotka konferencyjnych, (Krzysztof Cielikowski)
(Abstrakt do rozdziau)

Przygotowanie kadry do obsugi turystów biznesowych w hotelach wysokokategoryzowanych w Polsce, (Anna Kalinowska-elenik, Marta Sidorkiewicz)
(Abstrakt do rozdziau)

Cz III. Kierunki innowacji w przemyle spotka

Toolbox – innowacyjne podejcie do projektowania spotka,(Maarten Vanneste)
(Abstrakt do rozdziau)

Eko innowacyjne rozwizania w obiektach i miejscach spotka, (Anna Nowakowska)
(Abstrakt do rozdziau)

 

System meeting.pl jako innowacyjne narzdzie dla polskiego przemysu spotka, (Witold Janczyski)
(Abstrakt do rozdziau)

Kongresowa rewolucja, (Andrzej Mocho)
(Abstrakt do rozdziau)

 

Rejestracja i obsuga uczestników wydarze z wykorzystaniem systemu informatycznego – aktualne moliwoci, ciekawe wdroenia, (Tomasz Nowak)
(Abstrakt do rozdziau)

Zastosowanie Marketing Automation w brany konferencyjno-kongresowej, (Renata Gerlach)
(Abstrakt do rozdziau)

 

Rozszerzona i wirtualna rzeczywisto oraz inne nowoci dla skutecznego marketingu eventowego, (Jakub Pdziwiatr)
(Abstrakt do rozdziau)

pliki do pobrania:


Wstp  ( 0.12 Mb )
Odpowiedzialno za spoeczno lokaln jako czynnik przewagi konkurencyjnej w brany spotka  ( 0.39 Mb )
Przyciganie turystw biznesowych, jako przyszych odwiedzajcych dla przyjemnoci, jako element relacji midzy rozwojem turystyki biznesowej i turystyki czasu wolnego w obszarach recepcji turystycznej  ( 0.27 Mb )
Dzielenie si wiedz a innowacje w brany spotka ? podejcie sieciowe  ( 0.36 Mb )
Uwarunkowania rozwoju przemysu spotka na obszarachwiejskich  ( 0.31 Mb )
Badania rynku spotka jako niezbdny czynnik efektywnoci  ( 0.22 Mb )
The ROI Methodology  ( 0.24 Mb )
Mierzenie efektw jako konieczny warunek spotka nowej generacji  ( 0.34 Mb )
Ekonomiczne skutki spotka konferencyjnych  ( 0.48 Mb )
Przygotowanie kadry do obsugi turystw biznesowych w hotelach wysokokategoryzowanych w Polsce  ( 0.34 Mb )
Toolbox ? innowacyjne podejcie do projektowania spotka  ( 0.63 Mb )
Eko innowacyjne rozwizania w obiektach i miejscach spotka  ( 0.40 Mb )
System meeting.pl jako innowacyjne narzdzie dla polskiego przemysu spotka  ( 0.29 Mb )
Kongresowa rewolucja  ( 0.65 Mb )
Rejestracja i obsuga uczestnikw wydarze z wykorzystaniem systemu informatycznego ? aktualne moliwoci, ciekawe wdroenia  ( 0.24 Mb )
Zastosowanie Marketing Automation w brany konferencyjno-kongresowej  ( 0.24 Mb )
Rozszerzona i wirtualna rzeczywisto oraz inne nowoci dla skutecznego marketingu eventowego  ( 0.55 Mb )

<< powrót do listy