NaukaZeszyty Naukowe

pliki do pobrania:


Wstp  ( 0.12 Mb )
Zarzdzanie zasobami ludzkimi i kapitaem ludzkim  ( 0.66 Mb )
Innowacyjno w maych firmach ? propozycja modelu dojrzewania do zarzdzania innowacjami  ( 0.88 Mb )
Zarzdzanie zasobami ludzkimi w firmie  ( 0.38 Mb )
Etyczne aspekty zzl coraz bardziej aktualne  ( 0.49 Mb )
Arteterapia dla biznesu  ( 0.36 Mb )
Znaczenie przenikania wiedzy i procesw uczenia si w konkurencyjnoci przedsibiorstw uczestnikw klastra gospodarczego  ( 0.30 Mb )
Polityka rynku pracy na tle zjawisk migracyjnych zasobw pracy  ( 0.32 Mb )
Ksztatowanie relacji z interesariuszami w zarzdzaniu strategicznym organizacj jutra  ( 0.54 Mb )
Abstrakt Rozdzia1  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdzia2  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdzia3  ( 0.05 Mb )
Abstrakt Rozdzia4  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdzia5  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdzia6  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdzia7  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdzia8  ( 0.09 Mb )

<< powrót do listy