NaukaZeszyty Naukowe

pliki do pobrania:


Wstęp  ( 0.12 Mb )
Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim  ( 0.66 Mb )
Innowacyjność w małych firmach – propozycja modelu dojrzewania do zarządzania innowacjami  ( 0.88 Mb )
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie  ( 0.38 Mb )
Etyczne aspekty zzl coraz bardziej aktualne  ( 0.49 Mb )
Arteterapia dla biznesu  ( 0.36 Mb )
Znaczenie przenikania wiedzy i procesów uczenia się w konkurencyjności przedsiębiorstw uczestników klastra gospodarczego  ( 0.30 Mb )
Polityka rynku pracy na tle zjawisk migracyjnych zasobów pracy  ( 0.32 Mb )
Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra  ( 0.54 Mb )
Abstrakt Rozdział1  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział2  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział3  ( 0.05 Mb )
Abstrakt Rozdział4  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział5  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział6  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział7  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział8  ( 0.09 Mb )

<< powrót do listy