NaukaZeszyty Naukowe

pliki do pobrania:


Kształtowanie relacji z klientami jako podstawa budowania lojalności  ( 0.34 Mb )
Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego  ( 0.55 Mb )
33Model A.L. Dicka i K. Basu: nowe ramy koncepcyjne dla badania oddziaływania reklamy na lojalność konsumencką  ( 0.70 Mb )
Rola reklamy w kreowaniu lojalności konsumenckiej  ( 0.61 Mb )
Marka jako fundament lojalności konsumenckiej  ( 0.62 Mb )
Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów  ( 0.64 Mb )
Abstrakt Rozdział1  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział2  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział3  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział4  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział5  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział8  ( 0.09 Mb )
Rola public relations w kreowaniu lojalności konsumenckiej  ( 1.09 Mb )
Abstrakt Rozdział6  ( 0.09 Mb )
Utrzymanie lojalności konsumenckiej w sytuacjach kryzysowych  ( 0.56 Mb )
Abstrakt Rozdział7  ( 0.09 Mb )

<< powrót do listy