NaukaZeszyty Naukowe

pliki do pobrania:


Wstęp  ( 0.12 Mb )
Rozdział 1. Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją inteligentną dla tworzenia przewagi konkurencyjnej  ( 0.43 Mb )
Rozdział 2.Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych  ( 0.35 Mb )
Rozdział 3. Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw  ( 0.38 Mb )
Rozdziała 4. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej  ( 0.42 Mb )
Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi  ( 0.35 Mb )
Rozdział 6.Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy  ( 0.68 Mb )
Rozdział 7. Efektywne wykorzystywanie klasycznych i nowoczesnych narzędzi komunikacji wewnętrznej przez przedsiębiorstwo  ( 0.31 Mb )
Rozdział 8. Czy niszowość może być konkurencyjna? Rzecz o ubezpieczeniach wzajemnych i komercyjnych  ( 0.37 Mb )
Rozdział 9. Rzeczywistość a wyzwania ZZL w organizacji inteligentnej  ( 0.33 Mb )
Rozdzia 10. Migracja jako czynnik konkurencyjnoci na przykadzie Polaków w Unii Europejskiej  ( 0.30 Mb )
Abstrakt Rozdział1  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział2  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział3  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział4  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział5  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział6  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział7  ( 0.09 Mb )
Abstrakt Rozdział8  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział9  ( 0.10 Mb )
Abstrakt Rozdział10  ( 0.10 Mb )

<< powrĂłt do listy