NaukaPublikacje

 

 

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj A. Grzegorczyka

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISSN 1734-4468
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2005
Miejsce wyd.: Warszawa

Cechami w sposób bardzo dowolny wykorzystywanymi przy opisie pojcia marki s najczciej: nazwa, znak, symbol, styl, wizerunek, tosamo, potencja, czy warto. Kategorie te nie s jednoznacznie opisujcymi zjawisko marki atrybutami szczególnie, i sposób ich rozumienia w dostpnych ródach jest rónorodny. Co wicej, stosowana w zakresie opisywania zjawiska marki nomenklatura ma charakter wewntrznie sprzeczny, a nawet wykluczajcy.

Spis rozdziaów:

Wstp

Rozdzia 1. Marka jest nazw. Definiens marki, Adam Grzegorczyk  
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 2. Czynniki decydujce o wraliwoci konsumentów na mark, Agnieszka Winiewska
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 3. Instrumenty wprowadzania marki na rynek, Agnieszka Kochaniec
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 4. Ochrona prawna marki, Dominika Popiel
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 5. Narodowa tosamo marki jako czynnik wpywajcy na zachowanie konsumentów w Polsce, Tomasz Sikora
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 6. Strategie marki w marketingu midzynarodowym, Mariusz Gowacki
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 7. Spoecznie odpowiedzialna przedsibiorczo jako instrument kreowania wizerunku marki, Jolanta Polakowska-Kujawa
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 8. Reklama. Od osobowoci marki do osobowoci konsumenta,  Anna Kozowska
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 9. Wizerunek marki jako narzdzie oddziaywania rynkowego, Adam Grzegorczyk
(Abstrakt do rozdziau)

Rozdzia 10. Sprzeda produktów markowych w Polsce, Radosaw Wajler
(Abstrakt do rozdziau)

<< powrót do listy