NaukaPublikacje

Autorzy: Maciej Białecki, Adam Grzegorczyk, Monika Kostaszuk-Romanowska, Adam Kościańczuk, Krzysztof Kubiak, Tomasz Olczyk, Jan Osiecki

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Promocji
ISBN: 978-83-60964-40-8
Wymiary: 150 x 230 mm
Oprawa: miękka
Rok wyd.: 2011

W 2007 roku Platforma Obywatelska była nadzieją większości Polaków. Chcemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest w 2011 roku, jakie są jej problemy, co się z nią stanie i jakie to będzie miało skutki dla Polski. Analogiczna książka na temat Prawa i Sprawiedliwości czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie miałaby sensu i nie chodzi tu o spodziewany wynik wyborczy, ale fenomen najpopularniejszego ugrupowania w Polsce po przełomie 1989 roku. Nasza książka skupia się na prezentacji faktów, które często są dla PO druzgocące. Jeden z recenzentów, zwolennik Platformy, stwierdził, że książka jest dla partii krytyczna w proporcji 70:30. Inny recenzent uznał, że zbliża się do obiektywizmu. Czy jest obiektywna? Tę ocenę pozostawiamy każdemu z czytelników z osobna.

  • Gdzie PO ma program?
  • Czy Tusk wielkim poetą był?
  • Komu z PO po drodze?
  • Kto rządzi w partii?
  • Gdzie znaleźć pracę?
  • O czym tenorzy śpiewają cienko?
  • Czy kibole dopadną Tuska?
  • Szanse i zagrożenia?

Klub Badań nad Propagandą jest nieformalnym stowarzyszeniem osób zajmujących się analizą politologiczną zachodzących współcześnie w Polsce zjawisk. Jest jednocześnie klasycznym, definicyjnym wręcz think-tankiem, niezależnym od środowisk politycznych i nie reprezentującym jakiejkolwiek linii programowej.

<< powrót do listy