NaukaPublikacje

Autorzy: Maciej Biaecki, Adam Grzegorczyk, Monika Kostaszuk-Romanowska, Adam Kociaczuk, Krzysztof Kubiak, Tomasz Olczyk, Jan Osiecki

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 978-83-60964-40-8
Wymiary: 150 x 230 mm
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2011

W 2007 roku Platforma Obywatelska bya nadziej wikszoci Polaków. Chcemy odpowiedzie na pytanie, czym jest w 2011 roku, jakie s jej problemy, co si z ni stanie i jakie to bdzie miao skutki dla Polski. Analogiczna ksika na temat Prawa i Sprawiedliwoci czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie miaaby sensu i nie chodzi tu o spodziewany wynik wyborczy, ale fenomen najpopularniejszego ugrupowania w Polsce po przeomie 1989 roku. Nasza ksika skupia si na prezentacji faktów, które czsto s dla PO druzgocce. Jeden z recenzentów, zwolennik Platformy, stwierdzi, e ksika jest dla partii krytyczna w proporcji 70:30. Inny recenzent uzna, e zblia si do obiektywizmu. Czy jest obiektywna? T ocen pozostawiamy kademu z czytelników z osobna.

  • Gdzie PO ma program?
  • Czy Tusk wielkim poet by?
  • Komu z PO po drodze?
  • Kto rzdzi w partii?
  • Gdzie znale prac?
  • O czym tenorzy piewaj cienko?
  • Czy kibole dopadn Tuska?
  • Szanse i zagroenia?

Klub Bada nad Propagand jest nieformalnym stowarzyszeniem osób zajmujcych si analiz politologiczn zachodzcych wspóczenie w Polsce zjawisk. Jest jednoczenie klasycznym, definicyjnym wrcz think-tankiem, niezalenym od rodowisk politycznych i nie reprezentujcym jakiejkolwiek linii programowej.

<< powrót do listy