NaukaPublikacje

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj naukow dr. hab. Jeego Zawiszy

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 978-83-60964-36-1
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2010

Dotychczasowe dowiadczenia i obserwacja praktyki gospodarczej dowodz, e w dobie globalizacji rynku rywalizacja pomidzy przedsibiorstwami przybiera stale na sile i skutkuje dynamik zmian, która jeszcze do niedawna bya trudna do wyobraenia.

Zakres tematyczny rozdziaów uwzgldnia nowe orientacje i trendy wystpujce w interpretowaniu zjawisk, zdarze i procesów gospodarczych. Stanowi zatem prób wpisania si w nurt bada zmierzajcych do opisu ta, przyczyn i nastpstw burzliwych zmian w czasach wspóczesnych.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego

<< powrót do listy