NaukaPublikacje

Autor: Monika Fibich, Agnieszka Kochaniec  , Agnieszka Winiewska 

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 978-83-60964-16-3
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2009

Niniejszym oddajemy do rk Pastwa nowy podrcznik, bdcy efektem pracy zespou marketingowego przy Wyszej Szkole Promocji. Mamy nadziej, e uatwi on Pastwu przyswojenie wiedzy z dziedziny marketingu. Znajd w nim Pastwo materia teoretyczny podzielony na 11 bloków tematycznych, z których kady poprzedzony jest zestawieniem podstawowych poj, jakie po przeczytaniu rozdziau powinny by zrozumiae. Na kocu kadego bloku tematycznego znajduj si przykadowe pytania testowe, majce na celu zarówno sprawdzenie wiedzy z zakresu omówionego tematu, jak i przyzwyczajenie do testowej formy weryfikacji wiedzy, czsto spotykanej na egzaminach. Do kadego tematu przygotowane zostay wiczenia, które uatwiaj zrozumienie zaprezentowanej teorii poprzez proste przeniesienie jej na grunt praktyki.(...)

<< powrót do listy