NaukaPublikacje

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją A. Wiśniewskiej

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Promocji
ISBN: 978-83-60964-20-0
Oprawa: miękka
Rok wyd.: 2009

Wśród elementów uzasadniających powstanie, a następnie dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności należy wymienić... klienta. Jego istnienie, a dokładniej jego świadomość własnych potrzeb, jest warunkiem sine qua non dla powodzenia każdego biznesu. Należy podkreślić jednak, że samo istnienie odpowiedniej liczby świadomych danej potrzeby klientów nie przesądza jeszcze o sukcesie przedsięwzięcia. Obok wielu uwarunkowań ważne jest, aby istniejący na rynku klienci chcieli zaspokajać swoje potrzeby ofertą danej firmy. W tym miejscu pojawia się zjawisko konkurowania o wybory klientów rynkowej walki o podstawowy czynnik generujący przychody przedsiębiorstwa, o istotny "warunek dostateczny", dla funkcjonowania organizacji. Dlatego niezwykle często mówi sięteraz o znaczeniu relacji firmy z klientami. Skuteczne zarządzanie relacjami z klientami to długookresowe zapewnienie "warunku dostatecznego", uzasadniającego funkcjonowanie firmy na rynku. Jest to jednocześnie proces złożony, wieloaspektowy. Warto zastanowić się, jak radzą sobie w tym zakresie funkcjonujące nawspółczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku polskim, małe i średnie przedsiębiorstwa.

<< powrót do listy