NaukaPublikacje

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj A. Grzegorczyka i Krzysztofa Szlubowskiego

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 978-83-60964-08-8
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2008

Aby podda Internet analizie w zakresie innym, ni tylko jako medium komunikacji, naley zebra jej podstawowe cechy odróniajce go od innych mediów komunikacji. S wród nich dwukierunkowo oddziaywania (jednoczesna funkcja nadawcy i odbiorcy uytkownika), multimedialno (zdolno przenoszenia sygnau w rónych formach, od tekstu, przez mow, obraz, obraz ruchomy, a po audiowizualno), ekstremalnie szeroki zasig (gównie dziki istnieniu na rónorodnych platformach medialnych: telekomunikacyjnej, telewizyjnej, itd.), elastyczno czasowa (dostpno komunikacji zarówno w czasie rzeczywistym, jak i wirtualnym) oraz selektywno (szczególna zdolno dotarcia z waciwym komunikatem do osób o rozbudzonym zainteresowaniu i waciwych cechach). Te wszystkie cechy czyni z Internetu medium odrbne wzgldem dotychczasowych, tradycyjnych kanaów komunikacji spoecznej, ale take odrbne rodowisko ludzkiej aktywnoci.

<< powrót do listy