NaukaPublikacje

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj Wiesawa Harasima

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 1734-4468-0106
Oprawa: mikka
Wymiary: 135 x 235 mm
Rok wyd.: 2006

Praca niesie za sob wartoci osobowe i duchowe, a w jej centrum jest zawsze czowiek. Wiadomo przecie, e instrumentu zatrudnienia i pracy mona uywa przeciwko czowiekowi, mona go kara obozowym, zym systemem pracy. Z pracy mona uczyni rodek ucisku czowieka i wyzyskiwa prac ludzk, na co znajdujemy dowody nie tylko w krajach o ograniczonych prawach obywatelskich, ale take na naszym narodowym podwórku? Praca ludzka nie odnosi si tylko do ekonomii, ale ma nade wszystko wartoci osobowe. Sam system ekonomiczny i proces produkcji zyskuje, gdy wartoci osobowe s w peni respektowane. W przeciwnym razie musz powstawa w caym procesie ekonomicznym nieobliczalne straty ? i to nie tylko straty w samym czowieku?

<< powrót do listy