NaukaPublikacje

Autor: Praca zbiorowa pod redakcj Kazimierza Markowskiego

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 83-920720-2-2
Liczba stron: 106
Wymiary: 150 x 230 mm
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2005

Efektywno organizacji stanowi skomplikowany konglomerat skutków ekonomicznych uwarunkowanych czynnikami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi, ekonomicznymi, ergonomicznymi, etyczno-moralnymi itp. Dziaaj one zarówno wewntrz firmy, jak i w najszerzej rozumianym jej otoczeniu, na które skadaj si rónego rodzaju rynki pracy (lokalny, regionalny, narodowy, unijny, globalny). Poziom i tendencje rozwojowe efektywnoci firmy s decydujce dla zasadniczych parametrów jej funkcjonowania, takich jak panowanie na rynku, zdolno i przewaga konkurencyjna, szanse rozwojowe, kondycja finansowa, giedowe notowania akcji, wizerunek zewntrzny. Musz by one przedmiotem cigego monitorowania, aby w razie potrzeby (gdy tylko pojawi si symptomy niepokojce) aktywnie przeciwdziaa negatywnym skutkom.

<< powrót do listy