NaukaPublikacje

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Markowskiego

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Promocji
ISBN: 83-920720-2-2
Liczba stron: 106
Wymiary: 150 x 230 mm
Oprawa: miękka
Rok wyd.: 2005

Efektywność organizacji stanowi skomplikowany konglomerat skutków ekonomicznych uwarunkowanych czynnikami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi, ekonomicznymi, ergonomicznymi, etyczno-moralnymi itp. Działają one zarówno wewnątrz firmy, jak i w najszerzej rozumianym jej otoczeniu, na które składają się różnego rodzaju rynki pracy (lokalny, regionalny, narodowy, unijny, globalny). Poziom i tendencje rozwojowe efektywności firmy są decydujące dla zasadniczych parametrów jej funkcjonowania, takich jak panowanie na rynku, zdolność i przewaga konkurencyjna, szanse rozwojowe, kondycja finansowa, giełdowe notowania akcji, wizerunek zewnętrzny. Muszą być one przedmiotem ciągłego monitorowania, aby w razie potrzeby (gdy tylko pojawią się symptomy niepokojące) aktywnie przeciwdziałać negatywnym skutkom.

<< powrót do listy