NaukaPublikacje

Autor: Adam Grzegorczyk

Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
Oprawa: mikka
Rok wyd.: 2005

Materia instruktaowy dla studentów, promotorów i recenzentów prac licencjackich realizowanych w specjalnociach "reklama" i "zarzdzanie zasobami ludzkimi" w Wyszej Szkole Promocji w Warszawie.

<< powrót do listy