NaukaPublikacje

Autor: Krzysztof Nowakowski


Wydawnictwo: Wysza Szkoa Promocji
ISBN: 83-916772-4-9
Oprawa: mikka
Ilo stron: 72
Wymiary: 145 x 210 mm
Rok wyd.: 2003

Opracowanie stanowi wartociow i kompetentn charakterystyk wspóczesnej teorii i praktyki zarzdzania zasobami pracy (w przekroju midzynarodowym). Wychodzc z ulokowania ZZL w ramach teorii organizacji i kapitau ludzkiego, Autor wszechstronnie i w sposób prowokujcy intelektualnie czowieka, przedstawia wszystkie gówne instrumenty ZZL, eksponujc ich cele i treci, warunki zastosowania, potencjalne bariery i ograniczenia, spodziewane efekty.

<< powrót do listy