NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu zrealizowanego pod kierownictwem dr Tomasza Olczyka. Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali: dr Tomasz Olczyk, Aleksandra Kozak, Angelika Kobylarz, Emilia Witkowska, Magdalena Bonio, ukasz Grabek.

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie –dr Tomasz Olczyk

2.      Obowizki rzecznika prasowego – Aleksandra Kozak

3.      Relacje rzecznika prasowego z mediami – Angelika Kobylarz

4.      E-rzecznik – zastpowanie dziaalnoci rzecznika prasowego rozwizaniami i instrumentami technicznymi – Magdalena Bonio

5.      Kompetencje rzecznika prasowego – ukasz Grabek

6.      Cechy osobowoci rzecznika prasowego – Emilia Witkowska

7.      Podsumowanie – dr Tomasz Olczyk

<< powrót do listy