NaukaSeminaria

Instytut Public Relations zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu zrealizowanego pod kierownictwem dr Tomasza Olczyka. Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali: dr Tomasz Olczyk, Aleksandra Kozak, Angelika Kobylarz, Emilia Witkowska, Magdalena Bonio, Łukasz Grabek.

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie –dr Tomasz Olczyk

2.      Obowiązki rzecznika prasowego – Aleksandra Kozak

3.      Relacje rzecznika prasowego z mediami – Angelika Kobylarz

4.      E-rzecznik – zastępowanie działalności rzecznika prasowego rozwiązaniami i instrumentami technicznymi – Magdalena Bonio

5.      Kompetencje rzecznika prasowego – Łukasz Grabek

6.      Cechy osobowości rzecznika prasowego – Emilia Witkowska

7.      Podsumowanie – dr Tomasz Olczyk

<< powrót do listy