NaukaSeminaria

Instytut Zarzdzania Zasobami Ludzkimi zorganizowa seminarium powicone prezentacji ustale badawczych w ramach projektu ZZL 1/2010 „Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych w zarzdzaniu zasobami ludzkimi”, zrealizowanego pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Grzegorczyka. Na seminarium podsumowania wyników bada dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Igor Szymaski, Kasia Szkop, Ania Piotrowska, Rafa ciniak

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie – prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

2.      Analiza typów umysowoci Specjalistów ds. ZZL - Igor Szymaski

3.      Analiza metod doboru personelu wykorzystywanych w przedsibiorstwach - Kasia Szkop

4.      Wiedza jawna i niejawna jako zasoby decyzyjne Specjalistów ds. ZZL - Ania Piotrowska

5.      Metody redukowania niepewnoci w procesie doboru personelu na stanowiska  kierownicze w firmie - Rafa ciniak

6.      Podsumowanie - prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

<< powrót do listy