NaukaSeminaria

Instytut Zarządzania Zasobami Ludzkimi zorganizował seminarium poświęcone prezentacji ustaleń badawczych w ramach projektu ZZL 1/2010 „Subiektywne uwarunkowania procesów decyzyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, zrealizowanego pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Grzegorczyka. Na seminarium podsumowania wyników badań dokonali: prof. dr hab. Adam Grzegorczyk, Igor Szymański, Kasia Szkop, Ania Piotrowska, Rafał Ściśniak

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie – prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

2.      Analiza typów umysłowości Specjalistów ds. ZZL - Igor Szymański

3.      Analiza metod doboru personelu wykorzystywanych w przedsiębiorstwach - Kasia Szkop

4.      Wiedza jawna i niejawna jako zasoby decyzyjne Specjalistów ds. ZZL - Ania Piotrowska

5.      Metody redukowania niepewności w procesie doboru personelu na stanowiska  kierownicze w firmie - Rafał Ściśniak

6.      Podsumowanie - prof. dr hab. Adam Grzegorczyk

<< powrót do listy