NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizowa seminarium powicone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 7/2011 „Wykorzystanie instrumentów sponsoringu w najwikszych polskich przedsibiorstwach”, realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. Na seminarium prezentacji dokonali: prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Barbara Kupis, Agata Liszka, Jacek Kiljaczyk, Katarzyna Zieliska, Andrzej Lewicki.

Porzdek seminarium:

1.      Wprowadzenie - prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa

2.      Rola sponsoringu w dziaalnoci przedsibiorstw, z brany logistyki i transportu, motoryzacji oraz usug - Barbara Kupis

3.      Rola sponsoringu w brany farmaceutycznej, kosmetycznej i spoywczej na przykadzie wiodcych przedsibiorstw na rynku polskim - Agata Liszka

4.      Rola sponsoringu w brany handlowej, telekomunikacyjnej i IT oraz przemyle elektronicznym na przykadzie wiodcych przedsibiorstw na rynku polskim - Jacek Kiljaczyk

5.      Rola sponsoringu w brany budowlanej, energetycznej, ciepowniczej, oraz chemicznej na przykadzie wiodcych przedsibiorstw na rynku polskim - Katarzyna Zieliska

6.      Rola sponsoringu w promocji instytucji finansowych na przykadzie najlepszych przedsibiorstw dziaajcych w Polsce - Andrzej Lewicki

7.      Podsumowanie – Prof. dr hab. Jolanta Polakowska - Kujawa

<< powrót do listy