NaukaSeminaria

Instytut Reklamy zorganizował seminarium poświęcone prezentacji metodyki badawczej w ramach projektu REK 7/2011 „Wykorzystanie instrumentów sponsoringu w największych polskich przedsiębiorstwach”, realizowanego pod kierownictwem prof. dr hab. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. Na seminarium prezentacji dokonali: prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa, Barbara Kupis, Agata Liszka, Jacek Kiljańczyk, Katarzyna Zielińska, Andrzej Lewicki.

Porządek seminarium:

1.      Wprowadzenie - prof. dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa

2.      Rola sponsoringu w działalności przedsiębiorstw, z branży logistyki i transportu, motoryzacji oraz usług - Barbara Kupis

3.      Rola sponsoringu w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i spożywczej na przykładzie wiodących przedsiębiorstw na rynku polskim - Agata Liszka

4.      Rola sponsoringu w branży handlowej, telekomunikacyjnej i IT oraz przemyśle elektronicznym na przykładzie wiodących przedsiębiorstw na rynku polskim - Jacek Kiljańczyk

5.      Rola sponsoringu w branży budowlanej, energetycznej, ciepłowniczej, oraz chemicznej na przykładzie wiodących przedsiębiorstw na rynku polskim - Katarzyna Zielińska

6.      Rola sponsoringu w promocji instytucji finansowych na przykładzie najlepszych przedsiębiorstw działających w Polsce - Andrzej Lewicki

7.      Podsumowanie – Prof. dr hab. Jolanta Polakowska - Kujawa

<< powrót do listy